ಕನ್ನಡವನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu


ನಮಸ್ಕಾರ!


  ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಬಂದ ಅಪಾರವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ "ವಿಂಡೋಸ್ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
  ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿಂಡೋಸ್ ೭, ವಿಂಡೋಸ್ , ವಿಂಡೋಸ್ ೮.೧ ಹಾಗೂ ವಿಂಡೋಸ್೧೦ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೂ, ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯೆ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿತ ತಾಣದ ಅನಿಸಿಕೆ ಪುಟದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
                 ಕನ್ನಡವನ್ನು ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನ ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.ನೀವೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಹಂತ ೧:
          ಕನ್ನಡವನ್ನು ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಮೊದಲು “ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫುಟ್ ಟೂಲನ್ನು” ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಣಕ್ಕಕ್ಕಿಳಿಸಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu


ಹಂತ ೨:
          ಮೇಲಿನ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ .exe ಹಾಗೂ .zipx ರೂಪದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ WinZip ಅಥವಾ ಸಮನಾದ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಂತ ೩:
          ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಡತವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (Run as Administrator) ತೆರೆಯಿರಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೪:
          ನೀವು ಅನುಮತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ "Yes" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಕಡತ ಅನುಸ್ತಾಪನೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೫:
          ಕಡತವು ಅನುಸ್ತಾಪನೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ "ಮುಂದೆ (Next)" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಐಚ್ಛಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು - ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೬:
          ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, "ಅನುಸ್ತಾಪಿಸು (Install)" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  - Halatu Honnu

ಹಂತ ೭:
          ಅನುಸ್ತಾಪನೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೮:
          ಅನುಸ್ತಾಪನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಮೇಲೆ "ಮುಚ್ಚು (Close)" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೯:
          ಹುರ್ರೇ... ಈಗ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ!
ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೦:
            ಇನ್ಫುಟ್ ಕರ್ಸರ್ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೧:
            ಈಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ "EN ಅಥವಾ ENG" ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಬಿಂಬವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿರಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೨:
            ತೆರೆಯುವ ಕಿರು ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ "KD ಅಥವಾ KAN" ಹೆಸರಿನ "Kannada (India)" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೩:
            ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫುಟ್ ಕರ್ಸರ್ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ ನಲ್ಲಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿಯ ಭಾಷಾ  ಬಿಂಬವು "KD" ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ, ಕನ್ನಡದ "ಅಕ್ಷರ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu


ಹಂತ ೧೪:
            ಈಗ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ ನಲ್ಲಿ "Kannada" ಎಂದು ಛಾಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ತೆರೆಯುವ ಕಿರು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಪ್ಪುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಕೀಲಿಮಣೆಯ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮಗೊಪ್ಪುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೫:
            ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪದವನ್ನೂ(ಗಳನ್ನೂ) ಇದೇ ರೀತಿ ಛಾಪಿಸಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೬:
            ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು "ಹೀಗೆ ಉಳಿಸು (Save as)" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೭:
            ತೆರೆಯುವ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕಡತದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ನೆನಪಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು! ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಡತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡಿದಿ).
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೮:
            ಸಂಕೇತಿಸುವಿಕೆ(Encoding)ಯಲ್ಲಿ "UTF-8 ಅಥವಾ UTF-16" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಹಂತ ೧೯:
            ಉಳಿಸು (Save) ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿರಿ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು (Ctrl+F5) ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu

ಶುಭಾಷಯಗಳು!!! ನೀವೀಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಯಾವುದೇ ಹೊಸತಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯ "ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯೆ ವಿಭಾಗ" ಅಥವಾ "ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿತ ತಾಣದ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಭಾಗದ (ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್)" ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.


ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡತವು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಭಾಷಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಬಹುದು.